Pro zdokonalení našich služeb používáme cookies. Pokračováním v návštěvě těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Více info Rozumím

Podmínky ochrany soukromí

Podmínky ochrany soukromí (Privacy Policy)

Tyto podmínky ochrany soukromí jsou platné od 27.9.2022.

Záleží nám na ochraně Vašeho soukromí. Proto si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky ochrany soukromí (dále jen "Podmínky ochrany soukromí").

Tyto Podmínky ochrany soukromí podrobně popisují jak získáváme, používáme, uchováváme a případně zveřejňujeme Vaše osobní údaje při naší činnosti. V případě jakýchkoliv otázek, dotazů nebo žádostí týkajících se ochrany soukromí nás prosím kontaktujte na adrese info@crazystep.cz.

Pokud se v těchto Podmínkách ochrany soukromí používá pojem "CRAZYSTEP", "my", "nás" a pod. má se tím na mysli Crazystep, s. r. o., sídlem Sadovnícka 3a, 040 15  Košice, IČ: 52 163 211, DIČ: 2120912541, IČ DPH: SK2120912541, Okresný súd Trenčín, vložka číslo 37636/R. Doručovací adresa: Crazystep, s.r.o., Sadovnícka 3a, 040 15  Košice.

Pro účely těchto Podmínek mají následující pojmy tento význam:

"Osobní údaje" znamenají veškeré osobní údaje, které se vztahují ke konkrétní žijící fyzické osobě, která je identifikovatelná nebo by prostřednictvím těchto údajů mohla být identifikována a které zpracovává CRAZYSTEP na některý z účelů uvedených v těchto Podmínkách ochrany soukromí.

"Provozovatel" znamená konkrétní osobu, která určuje účel zpracování Osobních údajů a je jím CRAZYSTEP v souladu s tímto Podmínkami ochrany soukromí.

"Zprostředkovatel" znamená jiná osoba než Provozovatel v daném případě, která jménem Provozovatele v konkrétním případě zpracovává Osobní údaje.

"GDPR" znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

"Portál" znamená webové stránky, jejichž provozovatelem je Provozovatel provozovaných na internetové doméně crazystep.cz. Portál zahrnuje všechny a jakékoliv části webové stránky, její podstránek, jejich obsah, zdrojové a strojové kódy tak jako je v jakémkoliv čase dostupný a provozován na výše uvedené doméně.

CRAZYSTEP zpracovává Vaše Osobní údaje v souladu s GDPR a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 1. Jaké Osobní údaje o Vás získáváme?

  1. vyplníte Vaše údaje do příslušného objednávkového formuláře při objednávání zboží z e-shopu;
  2. se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím emailu;

   Jakékoliv Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinni sám zvážit, nakolik takové Osobní údaje poskytnete. Bez poskytnutí některých Osobních údajů však s Vámi CRAZYSTEP nemůže uzavřít kupní smlouvu na vámi objednání zboží.

   Zodpovídáte za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů a CRAZYSTEP se bude na správnost, úplnost a pravdivost těchto Osobních údajů spoléhat. CRAZYSTEP neodpovídá za žádné škody, které by Vám nebo jakékoli třetí osobě mohly vzniknout v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo nepravdivých Osobních údajů.

  1. Osobní údaje, které nám sami poskytnete- osobní údaje nám poskytujete v případě, že:

  2. Osobní údaje, které získáme z vašeho používání Portálu

   CRAZYSTEP může získávat i údaje, které umožňují Vaši identifikaci i nepřímo. Jde především o následující údaje:

   1. informace a data ze zařízení, které používáte k přístupu na Portál, které mohou zahrnovat obecné informace o Vašem zařízení;
   2. data logů, které představují data a informace, které naše servery automaticky ukládají kdykoliv přistupujete k Portálu (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, který používáte, počet kliků, stránky, které uvidíte nebo jejich pořadí a čas, který na stránkách strávíte a jiné);
   3. údaje o Vašem používání Portálu;
   4. informace získané prostřednictvím souborů cookies a jiných programů na monitorování uživatelů, a to včetně cookies a monitorovacích programů našich partnerů nebo provozovatelů sociálních sítí;
   5. informace získané monitorováním aktivit uživatelů po kliknutí reklamního banneru nebo odkazu a také informace o aktivitách na stránkách třetích stran (např. vyhledávačích a sociálních sítích);
   6. informace, které získáme prostřednictvím sociálních pluginů provozovaných třetími stranami, např. Facebook "Líbí se mi" (Like Button) a podobné.

    Výše uvedené údaje neumožňují samo o sobě identifikovat konkrétní žijící fyzickou osobu. Výše uvedené údaje se stávají Osobními údaji v momentě, kdy je přiřadíme ke konkrétní identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osobě.

  3. osobní údaje, které získáme od třetích osob

   CRAZYSTEP může získávat i Osobní údaje od třetích osob a tyto Osobní údaje kombinovat s Osobními údaji, které CRAZYSTEP získal od Vás. Jde především o následující Osobní údaje:

   1. údaje od provozovatelů sociálních sítí (Google, Facebook), pokud použijete některý z pluginů sociálních sítí. V takovém případě Vás provozovatel sociální sítě (Google, Facebook) vyzve k odsouhlasení poskytnutí Osobních údajů a na základě tohoto souhlasu tyto Osobní údaje provozovatel dané sociální sítě (Google, Facebook) poskytne CRAZYSTEP.

 2. Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?

  CRAZYSTEP jako Provozovatel zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu a v souladu s těmito Podmínkami ochrany soukromí a za účelem uvedeným níže v těchto Podmínkách ochrany soukromí.
  1. Plnění smluvních povinnosti

   CRAZYSTEP zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu, v jakém jste vyplnili jednotlivá pole objednávkového formuláře za účelem plnění kupní smlouvy uzavírané na základě odeslání objednávky a plnění jednotlivých závazků CRAZYSTEP při provozu Portálu ve standardu a kvalitě stanovené CRAZYSTEP, evidence smluvních partnerů, vyřizování podnětů a jiných Vašich požadavků a našich závazků.

   Právním základem pro zpracování Osobních údajů je nutnost jejich zpracování pro účely plnění smlouvy, jejíž stranou jste Vy jako dotyčná osoba.

   Vaše Osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány a uchovávány po dobu potřebnou k vyřízení Vaší objednávky a po dobu, po kterou je CRAZYSTEP povinen Vaše osobní údaje uschovat podle obecných závazných předpisů.

   Jestli si zvolíte pro doručení kurýra, souhlasíte s poskytnutím Vašich Osobních údajů kurýrovi na účely doručení objednávky.

  2. Zasílání zpráv pro účely přímého marketingu (newsletter);

   CRAZYSTEP může zpracovávat Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa pro účely zasílání zpráv přímého marketingu (newsletter) na Vaši emailovou adresu, abychom Vás informovali o novinkách a aktuálních informacích o produktech, a to pokud jste nám na takové řízení udělili souhlas při dokončování Vaší objednávky.

   Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na realizaci přímého marketingu s cílem nabízet Vám informace a produkty, které pro Vás mohou být relevantní a zajímavé.

   Vaše Osobní údaje budeme na tento účel zpracovávat po dobu, dokud se odhlásíte ze zasílání zpráv pro účely přímého marketingu (newsletter).

  3. Poskytování, zlepšování a optimalizace provozu Portálu

   CRAZYSTEP zpracovává Vaše Osobní údaje včetně údajů získaných z vašeho používání Portálu specifikovaných výše pro účely poskytování, zlepšování a optimalizaci provozu Portálu, pro zvýšení komfortu při jejich používání, k zajištění technické podpory Portálu, analytického a statistického vyhodnocení užívání Portálu, zjištění a zabránění zneužívání Portálu (včetně prevence před podvody, bezpečnostními incidenty a jinými podobnými aktivitami), vyhodnocení rizik a plnění zákonných povinností.

   Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na zajištění řádného provozu Portálu a optimalizací jeho funkcionalit.

   Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let od navštívení Portálu a případného objednání zboží z důvodu obrany proti Vašim případným nárokům.

   Takovému zpracování můžete zabránit zakázáním používání nebo ukládání souborů cookies na Vašem zařízení tím, že změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Některé funkce Portálu však potom nemusí fungovat správně.

   Můžete také odstranit soubory cookies, které se uložily na Vašem zařízení. Můžete také zvolit prohlížení našeho Portálu v "privátním režimu", který omezí rozsah údajů ukládaných soubory cookies. Bližší informace o používání souborů cookies najdete zde.

  4. Soutěže, věrnostní programy

   CRAZYSTEP může z času na čas organizovat soutěže. CRAZYSTEP může zavést věrnostní programy. Soutěž může probíhat na Portálu, sociálních sítích nebo v jinem médiu.

   CRAZYSTEP zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu, v jakom ste ich poskytli nebo vyplnili při zapojení se do soutěže nebo věrnostního programu.  Zpravidla se poskytuje měno, přízvisko, emailová adresa, telefon a připadne aj fotografie.

   Právním základem pro zpracovaní Osobních údajů je Váš souhlas s poskytnutím Osobních údajů, který udělujete zapojením se do soutěže, jestli není stanovené jinak. V závislosti od konkrétní soutěže nebo věrnostního programu, Vaše účast nemusí být možná, jestli Osobní údaje neposkytnete.

   Vaše Osobní údaje budu v tomto případě zpracované a uchovávané po dobu trvaní soutěže a informovaní o její průběhu a výsledku, po dobu trvaní věrnostního programu a po dobu, po kterou je CRAZYSTEP povinen Vaše osobní údaje uschovat podle obecných závazných předpisů.

  5. Vyřizování žádostí v souvislosti s uplatňováním práv dotčených osob podle GDPR

   CRAZYSTEP zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a případně veškeré další údaje, které se nám rozhodnete sdělit prostřednictvím formuláře na otázky nebo prostřednictvím emailu k přezkoumání, posouzení, provedení činností, vybavení a informování Vás o vyřízení Vaší žádosti týkající se uplatnění některých z práv podle článků 16 až 22 GDPR.

   Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě plnění naší zákonné povinnosti.

   Vaše Osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne doručení žádosti.

 3. Komu zpřístupňujeme Vaše Osobní údaje?

  CRAZYSTEP zpřístupňuje Vaše Osobní údaje v následujících případech:

  1. pokud taková povinnost CRAZYSTEP vyplývá z platných právních předpisů, zejména na žádost orgánů donucovacích, soudů, jiných orgánů veřejné moci nebo jiných oprávněných osob;
  2. pokud je to nezbytné pro plnění našich povinností a při zabezpečení našich oprávněných zájmů zejména našim advokátům, poradcům, auditorům, poskytovatelem IT služeb, marketingovým a reklamním agenturám, kurýrům a poskytovatelům poštovných služeb apod.

   S osobami, které mají postavení Zprostředkovatele uzavíráme v souladu s GDPR smlouvy o zpracování osobních údajů a Zprostředkovatelé zpracovávají Osobní údaje vždy na základě pokynů a jménem CRAZYSTEP. Všichni naši Zprostředkovatelé zpracovávají Osobní údaje v souladu s těmito Podmínkami ochrany soukromí.

   CRAZYSTEP Vaše osobní údaje nepřenáší mimo Evropský hospodářský prostor, pokud by se tak v budoucnu ale stalo, zajistí, aby byly Vaše osobní údaje chráněny ve stejném standardu jako při jejich přenosu v rámci Evropského hospodářského prostoru.

 4. Vaše práva v souvislosti s ochranou Osobních údajů

  Jako dotčená osoba máte ve vztahu k zpracovávaným Osobním údajům následující práva.

  1. Právo na přístup k údajům

   Máte právo požadovat od CRAZYSTEP potvrzení o tom, zda se Vaše Osobní údaje zpracovávají a žádat o zpřístupnění těchto Osobních údajů (opakované zpřístupnění Osobních údajů může CRAZYSTEP zpoplatnit) a informaci o:

   1. účelu zpracování Osobních údajů;
   2. kategorii zpracovávaných Osobních údajů;
   3. identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být Osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné;
   4. době uchovávání Osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení;
   5. právě požadovat od CRAZYSTEP opravu Osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracovávání Osobních údajů;
   6. právu podat návrh na zahájení řízení o ochraně Osobních údajů;
   7. zdroji Osobních údajů, pokud Osobní údaje nebyly získány od Vás;
   8. existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování zejména informace o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání Osobních údajů pro dotčenou osobu.
  2. Právo na opravu

   Máte právo požadovat od CRAZYSTEP, aby bez zbytečného odkladu opravil nesprávné Osobní údaje, které se Vás týkají a s ohledem na účel zpracování Osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných Osobních údajů.

  3. Právo na vymazání

   Máte právo požadovat od CRAZYSTEP, aby bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Vás týkají jestliže:

   1. již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány;
   2. jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním a pokud neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování;
   3. namítáte jejich zpracování;
   4. se Vaše Osobní údaje získali nezákonně,
   5. je důvod pro výmaz splnění povinnosti podle GDPR, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána nebo byly Osobní údaje získané v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti od CRAZYSTEP podle čl. 8 odst. 1 GDPR (nabídka služeb informační společnosti dítěti).

  4. Právo na omezení zpracování

   Máte právo požadovat od CRAZYSTEP, aby omezil zpracování Vašich Osobních údajů jestliže:

   1. namítáte správnost Osobních údajů, a to během období umožňujícího CRAZYSTEP ověřit správnost Osobních údajů;
   2. zpracovávání Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání Osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití;
   3. CRAZYSTEP už nepotřebuje Osobní údaje za účelem zpracování Osobních údajů, ale potřebujete je Vy k uplatnění nebo hájení právních nároků;
   4. jste namítali vůči zpracování Vašich Osobních údajů až do doby dokud CRAZYSTEP ověří, zda oprávněné důvody na jeho straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

  5. Právo na přenositelnost Osobních údajů

   Máte právo požadovat od CRAZYSTEP, aby Vám poskytla Osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat, aby CRAZYSTEP přenesl tyto Osobní údaje jinému provozovateli, ale jen v případě, že právním základem pro jejich zpracování je Váš souhlas nebo plnění smlouvy a zároveň zpracovávání se provádí automatizovanými prostředky.

  6. Právo namítat

   Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich Osobních údajů včetně profilování, které je prováděno na právním základě, kterým je náš oprávněný zájem. Na základě Vaší námitky vyhodnotíme, zda s ohledem na Vaši konkrétní situaci, převažuje ochrana Vašeho oprávněného zájmu, Vašich práv a svobod nad našimi oprávněnými zájmy, které sledujeme zpracováváním Vašich Osobních údajů nebo pokud oprávněným důvodem je prokazování, uplatňování nebo obhajování našich právních nároků.

   Máte právo namítat zpracovávání Osobních údajů pro účely přímého marketingu.

   Máte právo odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním Osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Osobních údajů prováděného na jeho základě před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se netýká zpracování Osobních údajů prováděných CRAZYSTEP na jiném právním základě než na základě Vašeho souhlasu.

  7. Práva iniciovat řízení o ochraně Osobních údajů

   Máte právo iniciovat řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky nebo jiným orgánem dozoru v místě bydliště.

 5. Bezpečnost

  1. Všechny Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou chráněny vhodnými technickými prostředky a bezpečnostními opatřeními, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití těchto Osobních údajů. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administrativní, technické a organizační opatření k zajištění přiměřené bezpečnosti Osobních údajů.
  2. Bez ohledu na všechny naše opatření je třeba mít na paměti, že přenos dat přes veřejnou síť internetu ani jakékoliv ukládání elektronických dat nemůže být 100% bezpečné.
  3. Části Portálu mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo provozovány CRAZYSTEP. CRAZYSTEP nemá žádnou kontrolu na těmito webovými stránkami a službami. Tyto webové stránky mohou používat vlastní nástroje pro získávání informací a údajů o Vás včetně Vašich Osobních údajů.

 6. Změny Podmínek

  1. Jsme oprávněni tyto Podmínky ochrany soukromí kdykoli měnit nebo upravovat.
  2. Pokud provedeme jakékoliv změny v těchto Podmínkách ochrany soukromí, umístíme nové Podmínky ochrany soukromí na Portálu a podle potřeby Vás o změně Podmínek ochrany soukromí budeme informovat prostřednictvím emailu.
  3. Takto změněné Podmínky ochrany soukromí budou platné a účinné od momentu, který určíme jako den jejich platnosti a účinnosti a používáním Portálu (každou návštěvou stránky) vyjadřujete souhlas s těmito novými Podmínkami ochrany soukromí.

 7. Kontaktujte nás

  1. Pokud máte otázky, dotazy nebo žádosti k těmto Podmínkám ochrany soukromí, chcete odvolat souhlas nebo uplatnit Vaše práva, kontaktujte nás prostřednictvím emailové zprávy na emailové adrese info@crazystep.cz.
InformaceVšeobecné obchodní podmínkyPodmínky ochrany soukromíPodmínky užívání portáluPravidla užívání cookiesVelikostní tabulka
Zákaznický servisKontaktZpůsob platby a doručeníOhodnoť nás
Spojte se s námi
CRAZYSTEP.CZ © 2017-2024 - Vytvořeno pomocí Tvorbastranky.sk